PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

W skład Katedry wchodzi 5 pracowników badawczo-dydaktycznych, 4 pracowników dydaktycznych i jedna osoba na stanowisku administracyjnym. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry realizowane są w obszarach: marketingu (marketingowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa, komunikacja marketingowa, marketing społecznościowy, kreowanie indywidualnych relacji klient-firma na rynkach masowych, zarządzanie relacjami biznesowymi, e-marketing); zarządzania marką (strategiczne zarzadzanie marką, marka na rynku międzynarodowym,  zachowania konsumentów wobec marek); międzynarodowych stosunków ekonomicznych (procesy integracyjne we współczesnym świecie, funkcjonowanie Wspólnot Europejskich, regionalne aspekty integracji, fundusze strukturalne, procesy decyzyjne i zarządcze w Unii Europejskiej, handel zagraniczny); zarządzania innowacjami w ujęciu międzynarodowym (małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje otwarte). W obszarze dydaktyki kluczowymi przedmiotami wykładanymi przez pracowników Katedry są: Zarządzanie relacjami biznesowymi, Budowa relacji z klientem i komunikacja interpersonalna, Marketing, Marketing usług, Marketing Międzynarodowy, Zarządzanie marką, Strategic Management, Product Management, Brand Management, Social Media Marketing, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim, Proces decyzyjny i zarządczy na Jednolitym Rynku Europejskim, Handel zagraniczny, Eurologistyka, Certyfikacja CE, EU Projects for Business, Pozyskiwanie środków unijnych, Podstawy zarządzania logistyką, Negocjacje, Komunikacja i negocjacje w biznesie, Méthodes des recherchers en business, Business Research Methods, Fundamentals of Research Methodology. Uzupełniają je liczne autorskie przedmioty z zakresu innowacji, marketingu korporacyjnego, B2B Marketing, E-Marketing, E-Business Strategies, komunikacji marketingowej, interpersonalnej i kształtowania wizerunku, pozyskiwania kapitału finansowego, europejskiej polityki regionalnej, ekologicznych uwarunkowań działalności rynkowej, prawa. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia w języku polskim, angielskim i francuskim, często są realizatorami przedmiotów obieralnych, kształcą studentów na zawodowym, uzupełniającym i doktoranckim poziomie kształcenia. 

Chcesz się dowiedzieć więcej o Katedrze Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego  PŁ

Link do prezentacji 


Skład osobowy Katedry:

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Otto


Dane kontaktowe:

Adres: 90-924 Łódź ul. Wólczańska 215
Telefon: 42 631 36 81
Faks: 42 631 28 62
E-mail: w8k81@adm.p.lodz.pl
Sekretariat Katedry: pokój 28 (budynek B-9)
mgr Alicja Musiał-Paczkowska

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate