PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji tworzy: 4 pracowników badawczo-dydaktycznych, 10 pracowników dydaktycznych i jedna osoba na stanowisku administracyjnym. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują szeroko pojęte systemy zarządzania, innowacje oraz obszar marketingu. W obszarze systemów zarządzania prowadzone są badania dotyczące problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa organizacyjnego, zarządzania kapitałem intelektualnym oraz zarządzania projektami. Aktualnie prowadzone badania pracowników obejmują tematykę pomiaru kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego w procesach akwizycji przedsiębiorstw. Istotnym aspektem badawczym są także działania innowacyjne przedsiębiorstw, z uwzględnieniem ich finansowania, projektowania oraz procesów wdrażania i dyfuzji. Natomiast badawcze związane z problemami marketingu, koncentrują się na problematyce zachowań współczesnych konsumentów oraz innowacyjnych form promocji, szczególnie Social Media Marketing, SEO oraz działania w sektorze e-commerce. W obszarze dydaktyki pracownicy Katedry prowadzą m.in. takie zajęcia jak: Marketing, Projektowanie i wdrażanie innowacji, Zarządzanie projektami, Finansowanie przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość, Instrumenty zarządzania kadrami. Wiele przedmiotów prowadzonych jest w CKM: Financial Management in Business, Marketing, Entrepreneurship and Management.  

Chcesz się dowiedzieć więcej o Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji 

Link do prezentacji 


Skład osobowy Katedry:

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni


Dane kontaktowe:

Adres: 90-924 Łódź ul. Wólczańska 215
Telefon: 42 631 37 59
E-mail: w8k82@adm.p.lodz.pl
Sekretariat Katedry: pokój 231
mgr Anita Kozak

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate