PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania

W skład Katedry wchodzi 15 pracowników badawczo-dydaktycznych, 1 pracownik badawczy, 4 pracowników dydaktycznych i jedna osoba na stanowisku administracyjnym. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry łączą jakościowe i ilościowe problemy współczesnego zarządzania. W szczególności koncentrują się wokół zagadnień rozwoju i zarządzania strategicznego przedsiębiorstw (zwłaszcza w przemyśle 4.0), konkurencyjności i współpracy organizacji gospodarczych, przedsiębiorczości technologicznej i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, kompetencji kadry kierowniczej, kultury organizacyjnej oraz zarzadzania wiedzą i ryzykiem. Ważnym nurtem badawczym Katedry jest aplikacja metod ilościowych w zarządzaniu i ekonomii, w tym zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach gospodarczych, prognozowanie w zarządzaniu organizacją oraz analiza współczesnych systemów emerytalnych. W obszarze dydaktyki kluczowymi przedmiotami wykładanymi przez pracowników Katedry są: Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Metody i techniki zarządzania, Koncepcje zarządzania, Zakładanie i prowadzenie biznesu, Praktyka zarządzania, Zarządzanie w kryzysie, Statystyka w zarządzaniu, Badania operacyjne, Prognozowanie i symulacje. Uzupełniają je liczne autorskie przedmioty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i metod ilościowych w biznesie. Dla sprawniejszej realizacji swych działań dydaktycznych pracownicy Katedry wydali serię nowoczesnych podręczników akademickich. 

Chcesz się dowiedzieć więcej o Katedrze Zarządzania PŁ 

Link do prezentacji 


Skład osobowy Katedry:

Kierownik: prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska


Dane kontaktowe:

Adres: 90-924 Łódź ul. Piotrkowska 266
Telefon: 42 631 37 62
Faks: 42 636 28 24
E-mail: w8k83@adm.p.lodz.pl
URL: http://www.kz.woiz.pl
Sekretariat Katedry: pokój 23
mgr Joanna Wieczorek

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate