Politechnika Łódzka

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Sekretariat Wydziału

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
tel. 42 631 37 68
tel/fax + 48 42 631 38 74
e-mail: w8w8d@adm.p.lodz.pl

Adres ePUAP:  /PolitLodz/W9

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji
90 – 924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
tel. 42 631 36 85, 42 631 32 64
e-mail: w8w8d@adm.p.lodz.pl