1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarzadzania Produkcją i Logistyki

2Kierownik studiów:

dr inż. Jan Królikowski

3 Zakres tematyczny studiów:

Zakres tematyczny obejmuje szereg zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Uwzględnione są  powiązania między różnymi funkcjami biznesu takimi jak rachunkowość, marketing, działalność operacyjna. Na studiach prezentuje się kompleksowo podstawowe problemy i istotne zasady warunkujące sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i gospodarczych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów specjalizacji humanistycznych i technicznych. Studia umożliwiają:
-rozwinięcie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej,
-nabycie kompetencji swobodnego zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
-wpływ na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw,
-umiejętne posługiwanie się współczesnymi narzędziami w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

5. Cel studiów:

Doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej w celu poprawy efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw poprzez dobre zrozumienie wszystkich istotnych aspektów związanych z zarządzaniem. Umiejętna weryfikacja najnowszej wiedzy teoretycznej do potrzeb realiów polskiego życia gospodarczego.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                            

  • prezentować główne cechy koncepcji marketingu i jego rolę w działalności firm funkcjonujacych na rynku konsumpcyjnym, przemysłowym i w sektorze usług.
  • analizować przebieg transakcji handlowej.
  • rozróżnić podstawowe kwestie związane z podstawowymi pojęciami i zadaniami finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwie.                                         
  • kształtować umiejętności diagnozowania problemów personalnych w firmie oraz ich rozwiązywania.
  • identyfikować, klasyfikować i formułować komponenty wewnętrzne kształtujące strategię jednostki organizacyjnej.
  • stosować wybrane narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania.
  • scharakteryzować wybrane najbardziej aktualne zagadnienia prawne z praktyki gospodarczej, związane z dostawcami, klientami, egzekucją należności, spłatą zobowiązań itp. znajomość, których jest niezbędna dla kadry kierowniczej firm.
  • przedstawić i wyjaśniać podstawowe kwestie związane z komunikowaniem się i negocjacjami, kształtowaniem cech skutecznego negocjatora.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • dowód pierwszej wpłaty.

10. Opłaty- za całe studia:

3600,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:
dr inż. Jan Królikowski
mob. +48 600-190-520
e-mail: jan.krolikowski@p.lodz.pl
Adres do korespondencji:
budynek B9, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź
pok. 12b

Menedżerskie studia podyplomowe