1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki 

2Kierownik studiów:

dr inż. Anna Walaszczyk

3 Zakres tematyczny studiów:

Problematyka zarządzania w tym Zarządzanie Jakością TQM, systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz branżowe systemy zarządzania.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie) – w szczególności kadry zarządzającej firm odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania.

5. Cel studiów:

 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
 • przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz innych branżowych systemów zarządzania,
 • szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • precyzyjnie posługiwać się terminami i definicjami funkcjonującymi w systemach zarządzania.
 • wyjaśniać podstawowe zagadnienia oraz dokonywać kluczowych analiz, związanych z problematyką, stanowiącą wymagania wstępne do szczegółowego zapoznania się z systemami zarządzania.
 • stosować metody, techniki i narzędzia doskonalenia firmy i systemów zarządzania.
 • projektować dokumentację związaną z systemami zarządzania omawianymi  w programie studiów.
 • analizować problemy w obszarach związanych w sposób bezpośredni  z zarządzaniem i systemami zarządzania jakością.
 • dokonywać szczegółowych analiz procesów w celu oceny sytuacji przedsiębiorstwa, co do jego gotowości do wdrożenia systemu/systemów zarządzania.

7. Liczba miejsc:

Min. 25 miejsc

8. Czas trwania:

Od 15.10.2021  r. do 30.09.2022 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • przyjęcie następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie  minimum studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich.

Informacje na: http://www.jakosc.wzip.p.lodz.pl

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty- za całe studia:

4700,00 zł

12.Dane kontaktowe:                                                                                                                   

dr inż. Anna Walaszczyk
anna.walaszczyk@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:
ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź    

Szczegóły na: https://jakosc.wzip.p.lodz.pl

12. Rekomendacje

Do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania i Systemów Zarządzania Jakością skłoniła mnie chęć rozwijania umiejętności i perspektywa poszerzenia możliwości zawodowych. Program studiów pokrywał się z moimi oczekiwaniami. Zajęcia ukierunkowane były na praktyczne zaznajomienie się z zagadnieniami związanymi z jakością. Taka forma zajęć bardzo mi odpowiadała. Prowadzący to profesjonaliści z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia ogólnie oceniam jako bardzo dobre. Ważna była również możliwość zdobycia Certyfikatów. Polecam te studia.

Irena Bąk-Sypień