1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2Kierownik studiów:

Dr Anna Stankiewicz-Mróz

3 Zakres tematyczny studiów:

 • zarządzanie sprzedażą,
 • proces sprzedaży,
 • strategie i techniki sprzedaży,
 • obsługa klienta,
 • autoprezentacja i prezentacje biznesowe,
 • negocjacje w biznesie,
 • category management,
 • zarządzanie kanałami sprzedaży,
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym (rekrutacja, ocena, motywowanie, przywództwo).

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • kadry menedżerskiej i pracowników działów sprzedaży, biur handlowych i centów obsługi klienta, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę oraz rozwinąć kompetencje z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym oraz procesem sprzedaży,
 • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rozwojem kariery w zawodach związanych ze sprzedażą,
 • osób planujących zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej,
 • pozostałych osób zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem sprzedażą.

5. Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej oraz rozwinięcie kompetencji pozwalających osiągnąć wysoką efektywność w obszarze zarządzania zespołem sprzedażowym. Ponadto uczestnicy posiadają dodatkowe kompetencje osobiste prowadzące do osiągania celów i poprawy wyników sprzedażowych.


6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • formułuje cele sprzedażowe,
 • planuje i zorganizuje podstawowe działania realizowane w marketingu i sprzedaży oraz wdraża zmiany w istniejącym systemie zarządzania marketingiem i sprzedażą, które pozwolą na wzrost efektywności tego obszaru zarządzania,
 • definiuje proces zarządzania sprzedażą,
 • ocenia skuteczność zastosowania rozwiązań z zakresu marketingu i sprzedaży,
 • formułuje treści strategii marketingowej oraz projektuje kampanię marketingową,
 • ocenia prace członków zespołu,
 • formułuje, wyjaśnia i wdraża wybrane działania operacyjne z zakresu zarządzania sprzedażą,
 • efektywnie funkcjonuje i komunikuje się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,
 • dobiera skład zespołu sprzedażowego,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • skutecznie realizuje nowe funkcje i role w zespole.

7. Liczba miejsc:

Min. 13  miejsc 

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie),
 • wypełnienie formularza rejestracji,
 • uiszczenie min. I raty za studia.

10. Język prowadzenia zajęć

polski

11. Opłaty- za całe studia:

4.900,00 zł. (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

12. Dane kontaktowe:

Organizacja Studiów:
Mgr Michał Szczepanik
mob. +48 508 189 903
e-mail: michal.szczepanik@p.lodz.pl

Kierownik Studiów:
Dr Anna Stankiewicz-Mróz
mob. +48 504 334 067
email: anna.stankiewicz-mróz@p.lodz.pl
www.zarzadzaniesprzedaza.edu.pl