• Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (red.) (2020), Contemporary challenges in cooperation and coopetition in the age of industry 4.0, Springer Nature Switzerland AG, Cham.
 • Grębosz-Krawczyk M. (2020), Nostalgia w zarządzaniu marką, C.H. Beck, Warszawa.
 • Grębosz-Krawczyk M. (2020), Consumer storytelling as an element of word-of-mouth communication of nostalgic brands: Evidence from Poland, Innovative Marketing, Vol. 16(3),
  pp. 74-84.
 • Grębosz-Krawczyk M. (2019), Attitudes of young consumers towards international nostalgic brands – the comparative study, Economics and Sociology, Vol. 12(3), pp. 181-191.
 • Baruk A. (2019), The effect of consumers’ ethnocentric attitudes on their willingness for presumption, Heliyon, Vol. 5(7), pp. 1-9.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2019), Recognition of relational strategy content: insight from the managers’ view, Eurasian Business Review, Vol. 9(2), pp. 193-211, (IF= 2,22).
 • Walecka A. (2019), Kapitał relacyjny a odporność przedsiębiorstwa na zjawiska kryzysowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Grębosz-Krawczyk M. (2018), The impact of nostalgia on the brand equity in economy with post-communist background, Economics and Sociology, Vol. 11(2), pp. 216-228.
 • Adamik A., Nowicki M., Szymańska K. (2018), Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamizing companies’ competitive advantages, Management & Marketing, Vol. 13(2), pp. 880-896.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2018), The relationship between managers’ network awareness and the relational strategic orientation of their firms: findings from interviews with Polish managers, Sustainability, Vol. 10(8), pp. 1-20, (IF=2,59).
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2018), Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, PWE, Warszawa.
 • Walecka A. (2018), Analysis of the relationship between the enterprise and the environment in the context of managing the Relational Capital, Management-Poland, Vol. 22(2), pp. 25-41.
 • Siudak D. (2018), Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Baruk A. (2017), Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców, PWE, Warszawa.
 • Grębosz-Krawczyk M., Kazimierska M. (2017), New product development (NPD) process – an example of industrial sector, Management systems in production engineering, Vol. 25(4),
  pp. 246-250.
 • Baruk A. (2017), Contentment of employees vs their prosumeric activity in the scope of recommending an employer, Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 32(5), pp. 742-751 (IF=1,83).
 • Grębosz M., Otto J. (2017), Standardisation Versus Adaptation – Marketing Communication Strategies of Multinational Companies on the European Textile Market, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 3(123), pp. 8-13 (IF=0,57).
 • Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Grębosz M. (2015), Partner brands selection in co-branding projects, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany.
 • Siudak D., Sankowska A. (2015), The impact of organizational trust on a firm’s market value. The effects of firm size, Argumenta Oeconomica, Vol. 35(2), pp. 105-122 (IF=0,13).