Adamik A., Nowicki M. (2020), Barriers of creating competitive advantage in the age of Industry 4.0 – conclusions from international experience, [in:] Zakrzewska-Bielawska A.,

Staniec I. (Eds) Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0, Springer, chapter 1.

Stanisławski R. (2020), Open Innovation as a Value Chain for Small and Medium-Sized Enterprises: Determinants of the Use of Open Innovation, Sustainability, Volume 12, Issue 8, 3290 (IF=2,57).

Szymański G., Czajkowski T. (2020), Analysis of the ROPO Effect amongst Men in the Clothing Industry in Poland, Fibres & Textiles in Eastern Europe, no 3(141), pp. 8-11 (IF=0,77).

Adamik A., Nowicki M. (2019), Pathologies and paradoxes of co-creation. Contribution to the discussion about the social responsibility of building a competitive advantage in the age of Industry 4.0, Sustainability, 11(18), 4954, Special Issue Sustainable Business Models and Innovation in the Knowledge Economy (IF=2,57).

Staniec, I. (2018), Technological Entrepreneurship: How does Environmental Turbulence Impact upon Collaboration Risk?, Sustainability, 10, 2762 (IF=2,59).

Stanisławski R. (2017), Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Flaszewska S. (2016), Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą, wyd. PWN, Warszawa.

Szymonik A. (2016), Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Zakrzewska-Bielawska A., (2016), Perceived mutual impact of strategy and organizational structure: Findings from the high-technology enterprises, Journal of Management & Organization, Vol. 22, No. 05, pp. 599- 622 (IF=0,53).

Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Zakrzewska–Bielawska A. (2012), The strategic dilemmas of innovative enterprises: proposals for high-technology sectors, R & D Management, Volume 42, Issue 4, pp. 303–314 (IF=1,58).

Zakrzewska–Bielawska A. (2011) Flexibility of strategy in high-tech enterprises, [w:] M. Zhang (red.), Economics, Business and Management. International Proceedings of Economics Development and Research Vol. 22, pp. 107–111, IACSIT Press, Singapore.

Zakrzewska – Bielawska A. (2011), Relacje między strategią, a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Nr 1095, Z. 409, Rozprawy Naukowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Zakrzewska–Bielawska A. (2010), High Technology Company – Concept, Nature, Characteristics, [w:] Recent Advances in Management, Marketing, Finances, N. Mastorakis, V. Mladenov, A. Zaharim, C. Aida Bulucea (red.), A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS Press, Penang, Malaysia, pp. 93–98.