PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Nauka > Rady naukowe > Rada dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Rada dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Rada dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości została powołana na mocy Statutu Politechniki Łódzkiej (& 19 uchwały nr 88/2019 senatu PŁ z dnia 10 lipca 2019 r.).

Do zadań Rady należy przede wszystkim przygotowanie założeń i projektu polityki naukowej oraz ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości, a także realizacja zadań właściwych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w niniejszej dyscyplinie oraz nadzór merytoryczny nad organizacją i kształceniem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w zakresie wskazanej dyscypliny.  

Skład osobowy Rady 

Przewodnicząca Rady – prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska 
Z-ca Przewodniczącej – prof. dr hab. Filip Chybalski 

Członkowie 

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk
Prof. dr hab. Jacek Otto 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik 
Dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni 
Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, profesor uczelni 
Dr hab. inż. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni 
Dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni
Dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni 
Dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni 
Dr hab. Anna Walecka , profesor uczelni
Dr inż. Sylwia Flaszewska 
Dr inż. Dagna Siuda 

Rada Dyscypliny działa na podstawie regulaminu określającego organizację i tryb jej funkcjonowania uchwalanego przez Senat Politechniki Łódzkiej (Uchwała Nr 130/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 listopada 2019 r.

Mapa PŁ
Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate