Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Członkini Rady Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania
 • Współorganizatorka Otwartych Seminariów Naukowych Człowiek-Biznes-Technologie
 • Kierowniczka projektu EU-CAB Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour, Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne
 • Członkini Wydziałowej Komisji Przetargowej
 • Członikini Wydziałowej Komisji Wyborczej

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Redaktor naczelna Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus
 • Vice-Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
 • Członkini Rady Programowej Fundacji Łódzki Szlak Kobiet
 • Członkini International Political Science Association
 • Członkini Global Studies Research Network
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 428

E-mail: edyta.pietrzak@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1878-7545


Godziny przyjęć:

 

Konsultacje:

Poniedziałki 17.15-18.15 MS Teams

Środy 11.00-12.00 Lodex, p. 428

 


Obszary badawcze:

 • Prawa człowieka
 • Polityczność różnorodności i zarządzanie różnorodnością
 • Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie
 • Społeczno-polityczne konteksty zarządzania
 • Teorie społeczeństwa obywatelskiego