Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Kierownik Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji
  • Przewodniczący Komisji ds. Promocji Wydziału
  • Członek Rady Kierunku Menadżer Żywienia i Żywności
  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału WZiP PŁ ds promocji

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 229

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-59

E-mail: grzegorz.szymanski@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3179-1805


Godziny przyjęć:

Konsultacje na MS Teams: grzegorz.szymanski(małpa)p.lodz.pl
Środa – godz. 8:57 – 10:01

Środa – godz. 18:07 – 19:03