Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Internacjonalizacji
 • Członek Rady Kierunku ZiIP-IFE
 • Członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
 • Członek Senatu PŁ
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacyjnej i Statutowej
 • Członek Senackiej Komisji Nauki, Promocji i Współpracy z Zagranicą
 • Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (IDS) w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Komisji Stypendialnej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (IDS) w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Komisji Przetargowej na WZiIP

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Ekspert w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • Członek Międzynarodowej Sieci Badawczej ERECO-PGV
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 38

Telefon kontaktowy: (42) 631-36-81

E-mail: magdalena.grebosz@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-001-8339-2270


Godziny przyjęć:

Do dnia 13 grudnia 2021 r. jestem nieobecna.


Obszary badawcze:

Zarządzanie marką

Komunikacja marketingowa w dobie rozwoju nowych technologii

Zachowania konsumentów w warunkach współczesnego rynku

Wyzwania inteligentnych miast