Studencie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji tutaj znajdziesz ważne terminy obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022.

Semestr letni (01.03.2021 – 30.09.2021)

 • okres zajęć: 01.03.2021 – 21.06.2021;
 • letnia sesja egzaminacyjna: 22.06.2021 – 05.07.2021 i 06.09.2021-12.09.2021;
 • wakacje letnie: 06.07.2021 – 05.09.2021;
 • ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 31.03.2021;
 • ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim: 12.09.2021;
 • 15.09.2021 – godz.12:00 ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN; terminal ZTN zostaje zablokowany;
 • 15.09.2021 – godz. 12:01 generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID;
 • 15.09.2021 – godz. 12:01 weryfikacja ocen przez studentów przez portal WebDziekanat, zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach, drukowanie protokołów przez nauczycieli;
 • 20:09.2021 – godz. 10:00 koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID;
 • 20.09.2021 – godz.14:00 ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach;
 • 21.09.2021 – godz. 09:00 automatyczne rozliczenie roku akademickiego i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów;
 • od 21.09.2021 – godz. 09:00 zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów, podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez prodziekanów.

Wyjaśnienia:

 • ZTN – Zintegrowany Terminal Nauczyciela
 • ZSID – Zintegrowany System Informatyczny Dziekanatów

Rok akademicki 2021/2022

Semestr zimowy – 01.10.2021 – 27.02.2022


Okres zajęć – 01.10.2021 – 31.01.2022
Zimowa sesja egzaminacyjna – 01.02.2022 – 13.02.2022 i 21.02.2022 – 27.02.2022
Wakacje zimowe – 14.02.2022– 20.02.2022
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego – 31.10.2021
Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego – 31.10.2021
Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego – 07.11.2021
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym – 27.02.2022
01.03.2022 – godz.12:00 – Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.
01.03.2022 – godz. 12:01 – Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID.
od 01.03.2022 – godz. 12:01 – Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.
03.03.2022 – godz. 12:00 – Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.
03.03.2022 – godz.15:00 – Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach.
04.03.2022 – godz. 09:00 – Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.
od 04.03.2022 – godz. 09:00 – Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws. zmiany rejestracji na semestr letni.

Semestr letni – 28.02.2022 – 30.09.2022


Okres zajęć – 28.02.2022 – 21.06.2022
Letnia sesja egzaminacyjna – 22.06.2022 – 06.07.2022 i 12.09.2022-18.09.2022
Wakacje letnie – 07.07.2022 – 11.09.2022
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego – 30.03.2022r.
Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających studia od semestru letniego – 30.03.2022
Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru letniego – 05.04.2022
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim -18.09.2022 
19.09.2022 – godz.21:00 – Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.
20.09.2022 – godz. 08:00 – Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID.
19.09.2022 – godz. 21:01 – Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.
21.09.2022 – godz. 14:00 – Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.
21.09.2022 – godz.15:00 – Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach.
22.09.2022 – godz. 09:00 – Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.
od 22.09.2022 – godz. 09:00 – Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych na kolejny rok akademicki.