Informujemy, że właściwymi osobami do kontaktu w sprawie praktyk są opiekunowie ds. praktyk: 

W celu zaliczenia praktyk studenckich konieczne jest zapisanie się na kurs “Praktyki” oraz wypełnienie wymaganego formularza wewnątrz kursu.

Sprawozdanie z praktyki w wersji papierowej należy dostarczyć w godzinach konsultacji.

 Szczegółowe wytyczne dostępne są pod adresem: 

https://wzip.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=96

UWAGA Studenci “dawnego” Instytutu Papiernictwa i Poligrafii w dalszym ciągu realizują praktyki zgodnie z programem praktyk i procedurą obowiązującą przed połączeniem OiZ i IPiP w nowy wydział tj. WZIP.