PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Studenci > Niezbędnik studenta > Opłaty za studia

Opłaty za studia

Prosimy o wnoszenie zobowiązań finansowych wobec uczelni wyłącznie na numer konta bankowego wygenerowanego z WebDziekanat zgodnie z zasadami  Opłaty za usługi edukacyjne w Politechnice Łódzkiej 

Dane do przelewu 

Politechnika Łódzka 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266 

Przelew powinien zawierać 

imię i nazwisko, adres wpłacającego oraz tytuł wpłaty z dopiskiem dla W-8 

Opłaty za legitymacje 

(prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta podany w zawiadomieniu o przyjęciu na studia) 

Umowy i opłaty za kształcenie 

Wzory  Umów  o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

W umowach ze studentami niestacjonarnymi opłata za studia jest podzielona na cztery równe raty za semestr. Opłaty za kształcenie na pierwszym i kolejnych latach studiów niestacjonarnych uiszczane są przez studenta w następujących terminach: 

Rezygnacja ze studiów  

Studencie, jeśli zdecydujesz się na rezygnację ze studiów w trakcie trwania semestru, pamiętaj o złożeniu podania o skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji z kontynuowania nauki. Jeśli nie dopełnisz tej formalności będziesz zobowiązany do uregulowania całej opłaty za semestr studiów. 

Rezygnację ze studiów należy złożyć na piśmie osobiście w dziekanacie lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 

Formularz podania znajduje się na stronie WebDziekanat pod nazwą „Wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji”. 

Faktura VAT  za studia zostanie wystawiona na podstawie wcześniejszego zgłoszenia (pisma) zakładu pracy lub osoby zainteresowanej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania zapłaty. W piśmie należy podać następujące dane: nazwę, adres, NIP płatnika oraz imię, nazwisko studenta i wysokość wpłaconej kwoty. 

Prośbę o wystawienie faktury VAT (pismo – pdf) należy przesłać na adres adriana.balter@p.lodz.pl 

Mapa PŁ
Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate