PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Studenci > Organizacje studenckie

Organizacje studenckie

NIE SAMĄ NAUKĄ STUDENT ŻYJE. DOŁĄCZ DO ORGANIZACJI STUDENCKICH I PRZEKONAJ SIĘ O TYM

Oto nasze propozycje:

ENACTUS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres e-mail: enactus.tul@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/enactus.TUL
Strona www: http://enactus.p.lodz.pl/pl/
Prezes: Wiktor Kaczmarek
Opiekunowie: dr Mirella Barańska-Fischer, dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska, dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni

Działalność organizacji związana jest z tworzeniem i realizowaniem projektów dotyczących problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych zarówno w lokalnej, jak i globalnej społeczności, propagowaniem zasad CSR-u oraz rozwijaniem cech przedsiębiorczych u członków. Beneficjentami projektów są osoby wykluczone społecznie (np. bezrobotni, niepełnosprawni). Misją organizacji jest poprawa jakości życia beneficjentów w widoczny sposób poprzez tworzenie projektów, które mają realne przełożenie na szansę generowania zysku.

KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI EXPERIENCE

Adres e-mail: kolonaukowe.experience@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kn.experience
Strona www: https://knexperience.p.lodz.pl/
Prezes: Agata Wojciechowska

Opiekunowie: dr Jarosław Lendzion, dr Anna Stankiewicz-Mróz 

Zajmujemy się realizacją projektów z dziedziny HR, które umożliwiają członkom koła praktyczne wykorzystywanie wiedzy. KN Experience to samorealizacja oraz rozwijanie swoich umiejętności przy jednoczesnym zdobywaniu kompetencji miękkich. Najbardziej ambitni członkowie mają możliwość koordynowania przebiegu realizowanych projektów, a także urzeczywistnienia własnych pomysłów. Dla członków koła organizowane są szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i twardych. Zdobytą wiedzę wykorzystujemy biorąc udział w konkursach oraz współorganizując wydarzenia zarówno wydziałowe, jak i ogólnokrajowe. Zajmujemy się również działalnością naukową poprzez udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Experience to ludzie, którzy je tworzą, ich pasje, aspiracje i dążenia.

KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I KONSULTINGU

Adres e-mail: knzpik@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/KNZPiK/
Prezes: Mateusz Kaczmarek
Opiekunowie: mgr Krzysztof Kozieł, dr inż. Irena Jałmużna, dr inż. Marek Sekieta, dr inż. Anna Walaszczyk 

Zajmujemy się głównie działaniami z zakresu zarządzania, produkcji oraz logistyki. Współpracujemy z firmami z województwa łódzkiego, aby bliżej poznać w praktyce to, czym chcemy zajmować się w przyszłości. Organizujemy wyjazdy do zagranicznych fabryk takich jak BMW oraz Porsche. W ten sposób stwarzamy członkom naszego koła możliwość szerszego spojrzenia na najnowsze techniki organizacji produkcji oraz wykorzystywanie najnowszej technologii. W skład naszego koła wchodzą głównie studenci kierunków: Zarządzanie, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Członkowie naszego koła publikują wyniki prac badawczych prowadzonych wspólnie z wykładowcami naszego wydziału.

KOŁO NAUKOWE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Adres e-mail: sknppt@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/knppt/
Prezes: Damian Socha
Opiekunowie: dr inż. Jacek Gralewski, dr inż. Joanna Kopania

Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na realizację potrzeb członków naszego koła. W szczególności skupiamy się na poznawaniu nowoczesnych technologii poprzez projektowanie i tworzenie druków 3D. Interesujemy się uczestnictwem w targach i warsztatach, które wzbogacają naszą o wiedzę z zakresu Industry 4.0 oraz nowoczesnych technik wytwarzania. Ponadto poszukujemy przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż m. in. związanych z produkcją opakowań, motoryzacją, produkcją naczep samochodowych, jak również z branży kosmetycznej, w których zdobywamy wiedzę dotyczącą procesów produkcyjnych, po to aby w przyszłości z sukcesami zarządzać takimi procesami.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RAINMAKERS

Adres e-mail: iferainmakers@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/skn.rainmakers
Prezes: Sergiusz Luźny
Opiekunowie: dr Sebastian Bakalarczyk, dr Przemysław Pomykalski

Rainmakers to koło zrzeszające studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji studiujących w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej. Zajmujemy się  m.in. pogłębianiem wiedzy z zakresu biznesu, integracją studentów zarówno pochodzących z Polski, jak i zza granicy oraz pomocą w organizowaniu praktyk i staży studenckich. Członkami koła mogą zostać studenci z całego świata uczący się na Politechnice Łódzkiej, dlatego spotkania, wykłady, zebrania oraz wszelkie inne wydarzenia odbywają się w języku polskim lub angielskim.

ZACHĘCAMY DO PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska
Koordynator ds. organizacji studenckich
Adres e-mail: magdalena.wrobel-lachowska@p.lodz.pl

Mapa PŁ
Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate