Egzamin kompetencyjny – podstawowe informacje dla studentów

Egzamin kompetencyjny – szczegółowe informacje dla studentów

Egzaminatorzy w I terminie
Egzaminatorzy w II terminie

Terminy egzaminów kompetencyjnych:

Zarządzanie (II stopień, studia stacjonarne)
26.05.2021
16.06.2021
08.09.2021
Zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopień, studia stacjonarne)
26.05.2021
16.06.2021
08.09.2021
Zarządzanie (II stopień, studia niestacjonarne)
29.05.2021
19.06.2021
11.09.2021
Zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopień, studia niestacjonarne)
29.05.2021
19.06.2021
11.09.2021
IFE – Zarządzanie (II stopień, studia stacjonarne)
25.05.2021
15.06.2021
07.09.2021
IFE – Zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopień, studia stacjonarne)
28.05.2021
18.06.2021
10.09.2021

Informujemy, że trzeci i ostatni termin egzaminu kompetencyjnego dla studentów Zarządzania II stopnia:

  • studia stacjonarne, odbędzie się w dniu 8 września 2021 (środa) o godzinie 9.00 w pokoju prodziekana ds. studenckich (wejście przez dziekanat). Część ustna rozpocznie się o godzinie 11.00 i zostanie przeprowadzona przez dr hab. Annę Walecką, prof. uczelni oraz dr inż. Sylwię Flaszewską.
  • studia niestacjonarne, odbędzie się w dniu 11 września 2021 o godzinie 9.00 w sali oz-7 (ul. Piotrkowska 266). Część ustna rozpocznie się o godzinie 11.00 i zostanie przeprowadzona przez dr hab. Annę Walecką, prof. uczelni oraz dra Roberta Blażlaka.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie https://wzip.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/05/szczegolowe_informacje.pdf oraz przypominamy, że warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu kompetencyjnego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z wcześniejszych semestrów niż dyplomowy.