Jerzy Pietrucha
Prezes Zarządu i CEO, Grupa Pietrucha

Manager i inwestor. Z Grupą Pietrucha związany od 2009 roku, a w 2012 roku, jako przedstawiciel trzeciego pokolenia, przejął stery rodzinnego przedsiębiorstwa i od tego czasu konsekwentnie buduje jego silną, międzynarodową pozycję.

Absolwent St. Claire’s College w Oxfordzie, Politechniki Gdańskiej na wydziale Inżynierii Materiałowej, University of Warvick na wydziale Inżynierii Produkcji. Absolwent studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych „Africa: Business and Beyond” na Uniwersytecie SWPS.

Pietrucha Group
inżynieria lądowa i wodna / budownictwo komunikacyjne / zabezpieczenia przeciwpowodziowe
98-235 Błaszki, ul. Przemysłowa 10
tel. +48 43 829 20 51, office@pietrucha.pl www.pietrucha.pl

Grupa Pietrucha to nowoczesne polskie przedsiębiorstwo z ponad 60-letnią historią, specjalizujące się w wytwarzaniu i dystrybucji najwyższej klasy innowacyjnych rozwiązań i produktów z tworzyw sztucznych stosowanych w projektach z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, budownictwa komunikacyjnego oraz przedsięwzięciach związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem skutkom zmian klimatu. Ofertę grodzic winylowych i kompozytowych oraz specjalistycznych georusztów o sztywnych węzłach, uzupełniają mobilne systemy zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Jesteśmy obecni w 34 krajach na 5 kontynentach, szczególnie w regionach wrażliwych na wpływ globalnych zmian klimatycznych.

W skład Grupy wchodzą trzy zakłady produkcyjne w Polsce i na Filipinach, spółki handlowe i usługowe.