Mariusz Bielawski
Członek Zarządu Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.
Z firmą Corning związany od 2002 roku. Pracował m.in. w obszarze inżynieringu i produkcji. Obecnie jest jednym z Członków Zarządu.
Od dziesięciu lat współpracuje z Politechniką Łódzką – głównie z  Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.