Mariusz Golec
I Wiceprezes Zarządu Wielton S.A. i CEO Grupy Kapitałowej Wielton


Od 1 lipca 2020 roku jest I Wiceprezesem Zarządu Wielton S.A. i CEO Grupy Kapitałowej Wielton. W Zarządzie jest odpowiedzialny m.in. za nadzór nad spółkami, budowanie synergii w Grupie, poszukiwaniem nowych rynków oraz kontynuację rozwoju Grupy Wielton.
Początki ścieżki kariery zawodowej Wiceprezesa Mariusza Golca sięgają 1994 r. Doświadczenie zdobywał w różnych firmach produkcyjnych – początkowo zajmował stanowiska związane z produkcją bezpośrednią, następnie pracował jako projektant i menedżer procesów montażowych.
Ze spółką Wielton jest związany prawie od początku jej powstania. W latach 2000 – 2015 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od 2015 roku do 30 czerwca 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A.

W czasie 20 lat swojej pracy w Wielton S.A., aktywnie uczestniczył we wszystkich kluczowych projektach Spółki, biorąc udział m.in. we wprowadzeniu jej w 2007 r. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W akwizycjach zagranicznych prowadzonych w latach 2015 – 2018 zaangażowany był w proces nabycia udziałów francuskiej spółki Fruehauf SAS, włoskiej spółki Compagnia Italiana Rimorchi, niemieckiej spółki Langendorf oraz brytyjskiej spółki Lawrence David. W 2017 roku koordynował prace nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Wzrostu Grupy Wielton 2020. Kierował także szeregiem inwestycji badawczo – rozwojowych oraz zrealizował wiele projektów skupionych na poprawie efektywności i zwiększeniu mocy produkcyjnych.

Pan Mariusz Golec jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a także studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Advanced Management Program (AMP) IESE Business School.

Wielton S.A. to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe i trzeci co do wielkości producent przyczep i naczep w Europie. Ostatnie przejęcia francuskich i włoskich firm ugruntowały pozycję WIELTONU wśród 10. największych globalnych producentów. W ofercie znajduje się 65 typów produktów dostępnych w ponad 800 konfiguracjach, do których należą m.in.: naczepy skrzyniowe, kurtynowe, samowyładowcze, do przewozu maszyn, podkontenerowe, chłodnie, furgony, przyczepy, zestawy wielkogabarytowe, zabudowy wywrotkowe Odbiorcami pojazdów transportowych Wielton są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży na drogi wyjechało już ponad 65 000 naczep i przyczep z logo Wieltonu. Trafiają one do 42 krajów, w tym m.in.: do Polski, Niemiec, Francji i Włoch Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, a także do krajów Azji i Afryki.

Grupa Wielton posiada dwa zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Swoim klientom zapewnia również wsparcie serwisowe w całej Europie. Wielton S.A., jako główna spółka w grupie, zajmuje się koordynacją pozostałych spółek: Wielton Rosja, Wielton Ukraina oraz Wielton Białoruś zajmują się przede wszystkim handlem oraz marketingiem i reklamą. Wielton Logistic z kolei prowadzi działalność usług transportowych dla spółek grupy oraz firm zewnętrznych.

Wielton S.A. jest otwarty również na nowoczesne technologie. Od lat w procesie produkcji naczep wprowadzane są nowości techniczne. Grupa zatrudnia 200 inżynierów, którzy specjalnie na potrzeby produkcji optymalizują jej proces i wprowadzają innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne. Firma może konkurować z międzynarodowymi graczami pod względem jakości oraz asortymentu – jest to możliwe dzięki rozbudowanemu zapleczu konstrukcyjnemu, automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego. Grupa od lat rozwija własną myśl technologiczną, optymalizuje proces produkcyjny, wprowadza nowości techniczne. Otwarte w lutym 2016 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton S.A. posiada jedyną w Polsce a drugą w Europie stację do całopojazdowego badania naczepy.

Jakość produktów marki Wielton S.A. potwierdzają liczne certyfikaty nadane przez międzynarodowe instytuty badawcze. Wielton S.A. otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007. Certyfikat został nadany Spółce przez akredytowaną niemiecką jednostkę certyfikującą TÜV Thüringen w zakresie: „Rozwój, projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis naczep, przyczep, zabudów pojazdów oraz innych wyrobów spawanych. Produkcja części zamiennych i usługi z nimi związane”. Inne certyfikaty i wyróżnienia to m.in.: Certyfikat jakości dotyczący spawania DIN EN ISO 3834-2; Certyfikat „Bezpieczny ładunek”, Najlepszy produkt w Polsce w konkursie Lider Rynku; Certyfikat Perła Polskiej Gospodarki; Złoty Pegaz w kategorii „Najlepsza firma roku 2006”; Lider Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2011.
Przychody netto ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły – 630,3 zł, w 2016r. – 1197,7 mln zł. Zysk netto w 2015r. wyniósł 33,9 mln zł, w 2016r. 55,1 mln zł. W ramach całej Grupy Wielton zatrudnienie znajduje ok. 2000 pracowników.

Link do strony internetowej firmy