Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
  • Kierownik Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Kierownik Katedry Zarządzania
  • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Strategii Rozwoju Politechniki Łódzkiej

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2020-2023
  • Członek Zespołu Doradczego MNiSzW do spraw programu „Doskonała Nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę
  • Ekspert w Zespole do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017 -2019
  • Członek zarządu XXI Kadencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi
  • Prezes Zarządu Klastra LODZistics

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 22

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-62, (42) 631-37-62

E-mail: agnieszka.zakrzewska-bielawska@p.lodz.pl

www: www.zakrzewska-bielawska.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8182-3591


Godziny przyjęć:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy.