Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Rady Kierunku Studiów Logistyka
  • Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od 2010 roku
  • ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, obszar tematyczny „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
  • członek w redakcjach zeszytów naukowych: „Systemy logistyczne wojsk” - Instytut Logistyki WAT, „Ekonomia i Zarządzanie” - PWSZ we Włocławku, „Organizacja i zarządzanie” - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: Budynek B-9, pokój 17

Telefon kontaktowy: (42 )631 37 54   (42) 637 00 43

E-mail: andrzej.szymonik@p.lodz.pl

www: www.gen-prof.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7846-3959


Godziny przyjęć:

z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy