Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Przewodnicząca Rady Kierunków Studiów Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania
  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Opiekun Praktyk studenckich

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Prezydium XXI Kadencji Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi,
  • Redaktor Naczelny czasopisma Przegląd Nauk Ekonomicznych. Economic Sciences Review.

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: (42) 48 42 631-36-92

E-mail: anna.adamik@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6007-5675


Godziny przyjęć:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w sprawie konsultacji poproszę o kontakt mailowy