Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Kierownik Projektu „Studia Dualne na Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”
  • Członek Rady Kierunku Studiów ,,Logistyka”
  • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Logistyki „Kaizen”
  • Ambasador Programu Top Young 100, inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów (PSML)
  • Ambasador przedsiębiorstwa Corning na Politechnice Łódzkiej

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Specjalista/ Doradca Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
  • Członek stowarzyszenia ERSA (European Regional Science Association, Polish Section)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Sekretarz w oddziale łódzkim
  • Członek Rady Naukowej czasopisma Nowoczesne Hale

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 31

Telefon kontaktowy: (42) 631-36-99

E-mail: barbara.galinska@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9682-4693


Godziny przyjęć:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną konsultacje odbywają się w czwartki, w godz. 08:30-10:00, na platformie Microsoft Teams. Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu mailowego i/lub telefonicznego (forma dedykowana dyplomantom).