Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Koordynator ds. studiów obcojęzycznych i wymiany studentów
  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Rady Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 33

Telefon kontaktowy: (42) 631-36-81

E-mail: dagna.siuda@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9161-1354


Godziny przyjęć:

kontakt mailowy