Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie w spółkach komunalnych
  • Grupowy Społeczny Inspektor Pracy
  • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy
  • Przewodniczący Koła NSZZ „Solidarność” na WZiIP
  • Członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” PŁ

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 25

Telefon kontaktowy: (42) 636-53-51

E-mail: dariusz.klimek@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3952-4533


Godziny przyjęć:

z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy