Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ
  • Koordynator programu kształcenia w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ
  • Członek Komisji Rekrutacyjnej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Network for Research on Supplementary Pensions, Niemcy
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 333

Telefon kontaktowy: (42) 042 631-36-88

E-mail: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2229-4084


Godziny przyjęć:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w sprawie konsultacji poproszę o kontakt mailowy.