Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Profesor uczelni
  • Członkini Rady Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania
  • Współorganizatorka Otwartych Seminariów Naukowych Człowiek-Biznes-Technologie

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Redaktor naczelna Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus
  • Vice-Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
  • Członkini Rady Programowej Fundacji Łódzki Szlak Kobiet

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 428

E-mail: edyta.pietrzak@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1878-7545


Godziny przyjęć:

z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy