Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Z-ca Kierownika Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Z-ca Przewodniczącego Rady ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Rady Bibliotecznej PŁ
 • Członek Komisji Odwoławczej od Wyników Okresowych Ocen Nauczycieli Akademickich
 • Koordynator Pensions & Intergenerational Relations (PIR) Research Group

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek ENRSP- European Network for Research on Supplementary Pensions
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 333 (Lodex)

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-62

E-mail: filip.chybalski@p.lodz.pl

www: https://www.researchgate.net/profile/Filip_Chybalski

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9555-8741


Godziny przyjęć:

Konsultacje w sesji letniej 2019/2020 odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem MS Teams po wcześniejszym umówieniu terminu drogą mailową

 

Terminy egzaminu z przedmiotu „Prognozowanie i symulacje” (studia stacjonarne) w sesji letniej 2019/2020 (forma zdalna poprzez platformę WIKAMP):

– I termin: 25.06.2020 (czwartek), godz. 8:15,

– II termin: 2.07.2020 (czwartek), godz. 8:15,

– III termin: 7.09.2020 (poniedziałek), godz. 8:15.

 

Egzaminy/zaliczenia przedmiotów zaległych (z semestru zimowego) w sesji letniej 2019/2020

Osoby, które mają zaległe zaliczenia/egzaminy z przedmiotów kończących się w sesji zimowej 2019/2020, proszę o kontakt mailowy celem ustalenia terminu zaliczenia/egzaminu w formie zdalnej w sesji letniej 2019/2020.

 

Obszary dyplomowania (prace prowadzone w jęz. polskim i angielskim):

 • Prognozowanie w zarządzaniu organizacją
 • Prognozowanie w zarządzaniu produkcją
 • Metody ilościowe w zarządzaniu, ekonomii i finansach
 • Społeczno-ekonomiczne, zarządcze i organizacyjne aspekty zabezpieczenia emerytalnego
 • Relacje międzypokoleniowe z perspektywy zarządzania organizacją