Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Wydziałowej Komisji ds. internacjonalizacji.

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
  • Doradca w Zakładzie Usług Technicznych Łódzkiej Rady Stowarzyszeń Naukowo Technicznych -NOT.
  • Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi wchodzącego w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 12

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-67

E-mail: jacek.gralewski@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0228-7741


Godziny przyjęć:

z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy