Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Politechniki Łódzkiej

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • członek Komitetu Technicznego ds. Systemów Zarządzania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  • TRENER TÜV NORD POLSKA w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów w zakresie: Systemów zarządzania (wg ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC) oraz akredytacji laboratoriów.

Adres: ul. Piotrkowska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 412

Telefon kontaktowy: (42) 631 37 48

E-mail: joanna.mnich@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0196-9676


Godziny przyjęć:

kontakt mailowy