Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Kierownik projektu „Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”
  • Kierownik projektu „Głęboka termomodernizacja budynku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji B-17 Politechniki Łódzkiej”

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Rady Innowacji Województwa Łódzkiego
  • Prezes Zarządu Spółki Idea Developer Sp. z o.o.. Spółka typu spin-off Politechniki Łódzkiej.

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 16

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-53, 602 520 702

E-mail: maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl

www: www.edunice.pl


Godziny przyjęć:

z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy