Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Przewodnicząca Rady Kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Z-ca kierownika Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Łódzkiej
 • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarządzanie

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
 • Vice-prezes Łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
 • Redaktor w czasopiśmie AUTEX RESEARCH JOURNAL
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi – 2017-2019
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi – do 2017-2019

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, Budynek B9, (Lodex)

Numer pokoju: 22

Telefon kontaktowy: 695102347

E-mail: malgorzata.koszewska@p.lodz.pl

www: https://kzpil.p.lodz.pl/koszewska/

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8324-4937


Godziny przyjęć:

z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy