Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Politechnice Łódzkiej
  • Członek Rady Wydziału w latach 2008-2012 oraz 2017-2019
  • Członek Komisji ds. Strategii Wydziału 2016-2019
  • Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej na szczeblu wydziału 2016-2019

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Redaktor Naukowy i członek rady naukowej czasopism międzynarodowych,
  • Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOIK) w Łodzi,
  • Członek IAES - International Atlantic Economic Society,
  • Członek The European Council for Small Business and Entrepreneurship

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 31

Telefon kontaktowy: (42) 631-36-81

E-mail: robert.stanislawski@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0845-8425


Godziny przyjęć:

z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy