Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
  • członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
  • członek Polskiego Towarzystwa Ergonomii
  • członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 9

Telefon kontaktowy: (42) 631-36-91

E-mail: ryszard.gradzki@p.lodz.pl


Godziny przyjęć:

z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakt mailowy