Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Członek Kapituły Godności Honorowych Politechniki Łódzkiej
 • Członek Rady Kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ w latach 2018 – 2019
 • Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Naukowych z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji”

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Rady Programowej czasopisma „Przegląd Nauk Ekonomicznych” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 20

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-57

E-mail: stefan.lachiewicz@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1238-4585


Godziny przyjęć:

Dyżury w formie zdalnej przez kontakt mailowy:

08.09.2020         godz. 10.30 – 12.00

11.09.2020           godz. 17.00 – 18.30

 Październikowe terminy dyżurów zostaną podane w II połowie września.

 

Egzaminy z Podstaw zarządzania dla studentów z poprzednich semestrów w formie zdalnej na platformie Teams:

09.09.2020          godz. 9.15 – dla studentów studiów stacjonarnych

12.09.2020           godz. 8.30 – dla studentów studiów niestacjonarnych  

 Osoby chcące uczestniczyć w tych egzaminach proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy ze mną, najpóźniej do 28.08.2020 r.


Obszary badawcze:

 1. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw
 2. Rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)
 3. Organizacja pracy kierowniczej
 4. Zarządzanie w spółkach kapitałowych, holdingach i koncernach
 5. Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie
 6. Decentralizacja zarządzania i partycypacja pracowników
 7. Alianse strategiczne, fuzje i konsolidacje przedsiębiorstw, struktury sieciowe
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych
 9. Zarządzanie w instytucjach non-profit, w organizacjach edukacyjnych i w służbie zdrowia
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 11. Przywództwo i zasoby kadrowe w małej firmie
 12. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
 13. Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością
 14. Organizacja firm logistycznych, telekomunikacyjnych i innych z sektora zaawansowanych technologii
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi
 16. Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi
 18. System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw
 19. Nadzór właścicielski w organizacjach gospodarczych
 20. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych

Zagadnienia te stanowią jednocześnie obszary dyplomowania.