Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: (42) 631-36-92

E-mail: sylwia.flaszewska@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2022-5939


Godziny przyjęć:

Aktualne informacje o moich dyżurach dziekańskich dostępne są w zakładce studenci – biuro obsługi studenta (dół strony).