Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Komisji Bizantynologicznej PTH
  • Członek Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana.

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 425

Telefon kontaktowy: (42) 42 631 32 91

E-mail: szymon.wierzbinski@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0684-0911


Godziny przyjęć:

Osoby, które nie podeszły do zaliczenia w pierwszym terminie proszę o kontakt mailowy. Studenci, którzy nie rozwiązywali do tej pory testu, lub go nie zaliczyli uzyskają jeszcze jedną możliwość podejścia w terminie 7-8 września 2020.

Osoby, które uzyskały już ocenę, a chciałyby ją poprawić proszę o kontakt mailowy – postaram się wyznaczyć zbiorczą godzinę konsultacji na classroom`ie.

Jeżeli są w śród Państwa osoby, które uzyskały zaliczenie (podeszły do testu/ uzyskały zgodę na przepisanie oceny), ale nie mają z jakichś względów wpisanej jeszcze oceny proszę o pilny kontakt mailowy.