Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Rady kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (Wydział IV Nauk Technicznych), kadencja 2020-2023
  • Przewodniczący Sekcji Inżynierii Ekoprzemysłu w Komitecie Inżynierii Produkcji PAN
  • Członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności
  • Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości
  • Członek Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź Lodex (B9)

Numer pokoju: 417

Telefon kontaktowy: 426313760

E-mail: zbigniew.wisniewski@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0066-9321


Godziny przyjęć:

3.09, 10:00-11:30, MS TEAMS
7.09, 10:00-11:30, MS TEAMS
12.09, 10:00-11:30, MS TEAMS
14.09, 10:00-11:30, MS TEAMS
19.09, 9:00-10:30, MS TEAMS
W czasie dyżuru proszę łączyć się przez MS TEAMS: czat lub audio/wideo.