1. Planowanie i organizacja procesu kształcenia na Wydziale, w szczególności:  
  • rekrutacja na studia;  
  • akredytacje kierunków studiów;  
  • koordynacja programów studiów;  
  • kształcenie na odległość (platformy e-learningowe);  
  • praktyki studenckie;  
  • rozliczenia pensum dydaktycznego;  
  • współpraca z otoczeniem gospodarczym w celu doskonalenia programów studiów na potrzeby rynku pracy.  
 2. Rozwój dydaktyczny kadry, w szczególności w zakresie nowoczesnych metod kształcenia. 
 3. Koordynacja działań związanych z jakością kształcenia.
 4. Koordynacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dydaktyki w zakresie organizacji procesu kształcenia na Wydziale.
 5. Koordynacja projektów z obszaru kształcenia.  
 6. Współpraca z centrami edukacyjnymi Uczelni.  
 7. Kształcenie podyplomowe, kursy i szkolenia.  
 8. Współpraca w zakresie promocji Wydziału w szkolnictwie podstawowym oraz ponadpodstawowym. 
 9. Współpraca z zagranicą w zakresie kształcenia.  
 10. Współpraca z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej.  
 11. Współpraca z ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi:
  • Kolegium Gospodarki Przestrzennej;  
  • Kolegium Logistyki;  
  • Kolegium Towaroznawstwa;  
  • Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej;  
  • Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki;  
  • Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej.